Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Zespól interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr VII/53/11 Rady  Gminy  Morawica z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu   interdyscyplinarnego oraz regulamin.

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  z dnia 27.11.2019r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Oświata  - Jacek Kuzia – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy
 • Pomoc Społeczna  – Justyna Cesarz-Soja – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Magdalena Zagdańska – Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
 • Policja  – Marcin Kania – Komendant Komisariatu Policji w Morawicy
 • Służba Zdrowia – Teresa Orlińska – Pielęgniarka środowiskowa Przychodni Zdrowia  w Morawicy
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morawicy – Elwira Mróz – Pracownik Socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Sekretarz GKRPA
 • Kuratorzy Sądowi – Hanna Szczęsna – Starszy Kurator Zawodowy Rodzinnego Sądu Rejonowego  w Kielcach
 • Organizacje pozarządowe – Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  i Podwola
 • Straż Miejska
  – Bogdan Metryka – Komendant
  – Wojciech Nowak – Strażnik